Zmiany dla podatników mieszkających za granicą

2014-02-21 00:00:00 +0000


W styczniu wysłałem do Ministerstwa Finansów drobną propozycję usprawnienia komunikacji ze skarbówką podatnika zamieszkującego za granicą. Okazuje się, że równolegle z moją propozycją zmiany te wchodzą właśnie w życie w nowelizacji ustawy o informatyzacji. Problem, który opisuję jest być może dość niszowy z punktu widzenia polskiego podatnika, ale może ułatwić życie części 2 mln Polaków mieszkających za granicą. Dotychczas osoba mająca rozliczająca się z jakichkolwiek podatków w Polsce musiała mieć ustanowionego “pełnomocnika podatkowego”, czyli kogoś kto będzie odbierał ewentualne pisma z urzędów skarbowych.

Moja propozycja brzmiała tak:

W trybie art. 241 kpa wnioskuję o dopuszczenie elektronicznego doręczenia decyzji wspomnianych w art. 147. §1 ustawy ordynacja podatkowa, za pośrednictwem skrzynek w portalu ePUAP. Paragraf ten mógłby wtedy brzmieć "...ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń, lub wskazania adresu skrytki w systemie ePUAP, na który mają być dokonywane doręczenia". Wspomniany artykuł nakłada na obywateli wyjeżdżających za granicę powyżej 2 miesięcy obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń, przez którego przekazywane są decyzje i pisma z urzędów skarbowych.W przypadku osób pozostających przez dłuższy czas za granicą rola pełnomocnika sprowadza się w praktyce do zeskanowania tych pism i wysłania ich pocztą elektroniczną. Efekt ten można osiągnąć prościej i skuteczniej za pośrednictwem systemu ePUAP, ponieważ doręczenie pisma na skrzynkę osoby prywatnej w tym systemie ma taki sam skutek prawny jak doręczenie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Dzisiaj odebrałem przez ePUAP odpowiedź od Ministerstwa Finansów, którą publikuję w oryginale w załączniku poniżej. Jej sedno jest mniej więcej takie, że znowelizowana w styczniu 2014 ordynacja podatkowa dopuszcza (art. 144a, paragraf 1) komunikację elektroniczną podatnika, także podatnika zamieszkałego za granicą powyżej 2 miesięcy (art. 147, paragraf 1). Wystarczy zatem założyć skrzynkę na ePUAP i wskazać ją właściwemu organowi skarbowemu, co niebawem przetestuję w praktyce.