Wypełnij ankietę KE w sprawie informacji publicznej

2010-09-09 00:00:00 +0000


Komisja Europejska zaprasza do wypełnienia ankiety w sprawie dyrektywy o ponownym użyciu informacji publicznej 2003/98/EC (PSI Directive). Opinie zebrane w ankiecie zostaną wykorzystane w debacie na temat nowelizacji dyrektywy.

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010