Warunki techniczne w budownictwie czyli dlaczego warto pytać ustawodawcę

2013-06-25 00:00:00 +0000


Znajomy architekt dowiedział się o nowych warunkach technicznych ze szkolenia. Przedstawiciel firmy produkującej okna trochę nimi straszył, twierdząc, że ograniczą one dopuszczalną powierzchnię okien do 15% powierzchni budynku. Byłoby to dość dziwne ograniczenie z wielu powodów… Dość szybko znalazłem projekt rozporządzenia MTBiGW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i faktycznie było tam mniej więcej takie ograniczenie (szczegóły poniżej). Co więcej, obowiązkowe uzasadnienie i ocena skutków regulacji zawierała zdawkowe komentarze do większości punktów — ale nie tego konkretnego punktu. W związku z tym przesłałem do ministerstwa takie zapytanie (oczywiście przez ePUAP):

Rozdział 2 pt. "Inne wymagania związane z oszczędnością energii" w punkcie 2.1.1 nakłada ograniczenie na powierzchnię "okien oraz przegród szklanych i przezroczystych" związane z powierzchnią rzutów poziomych kondygnacji budynków mieszkalnych. Opublikowany dokument zawiera wymagane prawem uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji, w którym jednak pkt 2.1.1 jest pominięty - na stronie 15 przedstawione jest uzasadnienie pkt 1.5, po którym na str. 16 jest od razu uzasadnienie pkt 2.1.2 dotyczącego budynków użyteczności publicznej. PYTANIE 1: Dlaczego w uzasadnieniu projektu pominięto całkowicie pkt 2.1.1? Ograniczenie powierzchni przeszklenia budzi również moje wątpliwości w sytuacji, gdy głównym celem nowelizacji jest zwiększenie efektywności energetycznej nowo projektowanych budynków. Przeszklone powierzchnie o odpowiednich parametrach po stronie południowej są przecież jedną z metod maksymalizacji wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania wnętrza domu. Częste w domach pasywnych są przeszklenia wielkoformatowe, wręcz całe fasady. PYTANIE 2: Czy celem pkt 2.1.1 jest uniemożliwienie projektowania budynków pasywnych docieplanych za pomocą dużych powierzchni szklanych?

To było 11 czerwca, a 25 czerwca otrzymałem odpowiedź, którą załączam poniżej bo nie chce mi się ręcznie przepisywać zeskanowanej do PDF kartki papieru, którą przysłano mi w odpowiedzi. Ministerstwo pisze mniej więcej tyle, że w nowej wersji punkt ten ogranicza już tylko powierzchnię przeszkleń o słabych parametrach energetycznych — i to ma sens, w odróżnieniu od oryginału. Dodano także odpowiedni fragment do uzasadnienia. Fajnie, ale ktoś tę oryginalną wersję napisał i ktoś ją konsultował (z uzasadnienia wynika, że imponująca liczba organizacji eksperckich).

Nie bójmy się prosić urzędów o wyjaśnienia i zgłaszać poprawki. W przeciwnym razie prawo ani praktyka jego stosowania nigdy nie będzie się poprawiać, a my będziemy mogli tylko zgrzytać bezsilnie zębami. Napisanie tego pisma i wysłanie go przez ePUAP zajęło mi ok. 10 minut w trakcie rozmowy z architektem.