Sztuka nowoczesna na niedzielę

2009-05-10 00:00:00 +0000


O ile niektóre przejawy sztuki nowoczesnej same w sobie są wdzięcznym obiektem do żartów, o tyle oddzielną kategorię można chyba stworzyć dla recenzji tejże sztuki.

Wczoraj w knajpie trafiłem na uroczy w swojej sokalności kwiatek, zachęcający do obejrzenia jakiejś wystawy. Idzie to tak:

Efemery ukazują fragment drogi jednostki przez swoisty emocjonalny cyrk. Postać centralna ("Chicory") usidlona jest w życiowe zależności, animowana przez własne popędy, namiętności, oraz inwazyjne, często trudne relacje. Tym wewnętrznym meandrom przypisane są kwiaty Bacha i Australian Bush Flowers, które określają naturę danej implikacji. Choć momentami zagubiona i bezsilna, jednostka podąża jednak naprzód, wiedziona popędami Erosa.

Zastanawiam się, czy artyści mają coś w rodzaju szablonu dla takich recenzji? Proszę zauważyć, że jak giętki jest ten tekst - zamieniając parę słów można generować nowe oryginalne arcydzieła sztuki recenzenckiej:

Postać centralna animowana jest przez życiowe popędy, usidlające ją w trudne implikacje oraz wewnętrzne, często emocjonalne meandry.

Albo:

Postać centralna wiedziona jest przez inwazyjne meandry, ukazujące jej emocjonalne implikacje oraz wewnętrzne, często zagubione popędy.

Patrz też: Postmodernism generator.