Propozycja rozszerzenia dozwolonego użytku osobistego

2012-02-18 00:00:00 +0000


Na stronach Sejmu pojawił się właśnie projekt nowelizacji ustawy prawo autorskie. Nowelizacja rozszerzałaby definicję dozwolonego użytku osobistego na kontakty osobiste. Projekt: o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kierunek mi się podoba ale projekt jest napisany w sposób budzący poważne wątpliwości. Moim zdaniem na tym poziomie możnaby napisać założenia do projektu a nie sam projekt nowelizacji ustawy. O co chodzi? Ano o to, że rozdział “Uzasadnienie” właściwie nic nie uzasadnia: