Państwo jako korporacja: analiza kosztów i korzyści

2012-11-10 00:00:00 +0000


W dwóch poprzednich artykułach pisałem o konieczności optymalizacji działań państwa definiowanych przez ustalone politycznie cele działania jego organów. Teraz chciałbym skupić sie na tym jak to się w praktyce robi. » Poprzednia część: Państwo jako korporacja: optymalizacja

Choć to trochę sprzeczne z powszechną intuicją, wiele (jeśli nie większość) nowoczesnych technik zarządzania składających się na architekturę korporacyjną wywodzi się w rzeczywistości z sektora publicznego, a nie przedsiębiorstw prywatnych. Powody takiego stanu rzeczy są dwa: