Ocena skutków regulacji - opinia na temat projektu ustawy o swobodzie gospodarczej

2013-09-05 00:00:00 +0000


Poniższy komentarz został przesłany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przy okazji konsultacji społecznych projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w styczniu 2013. Wrzucam go tutaj po prawie, bo akurat trafiłem na niego podczas porządkowania dokumentów. Projektowany przepis powinien wprowadzić wymóg przeprowadzenia sformalizowanego audytu prawnego projektów wprowadzanych do procesu legislacyjnego przez poszczególne resorty pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowienia prawa - w szczególności Regulaminem pracy Rady Ministrów.

Uzasadnienie: