Obciążenia podatkowe w Polsce

2010-09-24 00:00:00 +0000


Krótki komentarz do szacunków Trystero dotyczących obciążeń podatkowych w Polsce. Według CAS obciążenie podatkami w Polsce wynosi ok. 45%. Według Paying Taxes 2010 to ok. 42%.

Przy czym ich metodologie jeśli dobrze pamiętam nie uwzględniają kosztów zewnętrznych takich jak koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa dla spełnienia obowiązków administracyjnych. A te według MG sięgają 3% PKB.

W sektorze publicznym jest nie lepiej - wg OECD relatywne koszty poboru podatków są u nas 3x wyższe niż np. w Szwecji i wg MinFin pochłaniają 1,6% PKB.

Proszę porównać te wielkości z tempem naszego wzrostu gospodarczego, a jasnym stanie się jak ogromna jest cena niskiej kultury zarządzania i legislacji w sektorze publicznym.