Jeszcze o spójności polskiego prawa

Poza brakiem spójnego systemu tworzenia prawa nie mamy także sprawnego systemu jego regulacji i poprawiania.

Koszty podręczników szkolnych

Za podręcznikami elektronicznymi przemawia rachunek ekonomiczny zarówno po stronie państwa jak i rodziców.

PKP wizytówką Polski

PKP to marka niewątpliwie kojarzona z dobrą rozrywką. Młodzież, która nie pamięta jak to było w PRL może za sprawą Polskich Kolei Państwowych przenieść się w czasie do świata żywcem wziętego z peerelowskich komedii.

Wszystko ważniejsze od chodnika

Kilka razy pisałem już o uspokajających sumienie statystykach, z których wynika, że w Polsce wypadki drogowe zdarzają się niemal wyłącznie w wyniku wrodzonej głupoty kierowców. Teraz ciekawe studium przypadku.

Przyjdą lepsi, a co z gorszymi?

Jako gatunek jesteśmy tacy mądrzy i pracowici prawdopodobnie dlatego, że głupsi i leniwi wyginęli w toku ewolucji.

O przewlekłości procedur urzędowych

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego większość urzędów (bo nie wszystkie podlegają pod kpa) powinna załatwiać sprawy "niezwłocznie". Szczegółowo reguluje to art. 35. §1. Sprawy wymagające "postępowania wyjaśniającego" powinny być załatwiane w ciągu miesiąca, a "szczególnie skomplikowane" — w trakcie dwóch.

Sądownictwo w XIX wieku

Sprawa o morderstwo trwająca 11 miesięcy od zbrodni do wyroku w ostatniej instancji. Szesnaście posiedzeń sądu w okresie półtora miesiąca. Brzmi jak science-fiction? Tak wyglądało krakowskie sądownictwo w XIX wieku.

Jak w Polsce tworzy się prawo? Przykład ze składką wypadkową

Złe prawo bierze się z lenistwa intelektualnego i chciejstwa, czyli polegania na opiniach zamiast na faktach. Próbując z tym walczyć wprowadzono mechanizm uzasadnienia i oceny skutków regulacji. Ale jeśli ustawodawca po prostu chce "przepchnąć" daną regulację to OSR nie stanowi szczególnej przeszkody — po prostu opiera OSR na tychże opiniach i nie opartych na faktach poglądach.

Bezrobocie — brać przykład z Niemiec

Janusz Palikot chce brać przykład z Niemiec w zakresie walki z bezrobociem. I słusznie, ale jeśli czerpać z dobrych doświadczeń to w całości a nie po kawałku!

Natychmiast w ciągu 12-50 dni

Według części środowiska sędziowskiego niezawisłość wymiaru sprawiedliwości powinna też najwyraźniej obejmować niezawisłość od przepisów prawa i zdrowego rozsądku.

Syndicate content