Szpitale publiczne czy prywatne? To niewłaściwe pytanie...

Pisałem niedawno o wysokości podatków, która jest popularnym przedmiotem politycznych kultów cargo. Jedni twierdzą, że tylko wysoki, inni, że tylko niskie podatki dadzą szczęście i dobrobyt. Teraz chciałbym omówić kolejny słomiany samolot czyli "publiczne versus prywatne"...

Kasy fiskalne czyli gdzie ustawodawca ma procedury?

W marcu pewne zainteresowane mediów zyskało nagłośnione przez organizacje pracodawców nowelizacja rozporządzenia o kasach fiskalnych planowana przez MinFin. To co zwróciło w nim moją uwagę to uzasadnienie, pozostające w starej, dobrej tradycji legislacyjnej pogardy dla obowiązującego prawa i zdrowego rozsądku.

"Wypalił rozjuszony do żywego Mikołaj Budzanowski"

We "Wprost" artykuł o ekoterrorystach, którzy za pomocą nowej broni masowego rażenia atakują nowe miejsca pracy w Polsce!

Uciążliwość konsultacji społecznych

Michał Olszewski (ClientEarth) zabiera głos w debacie na temat konsultacji społecznych w Polsce, opisując sprzeciw jaki wywołują one po stronie administracji.

Jest na to tylko jedna rada: podnieście podatki!

Charakterystyczną cechą polskiej debaty o polityce i gospodarce jest specyficzna forma kultu cargo. W szczególności dotyczy to obniżania lub podnoszenia podatków.

Destruktywny indywidualizm

Czy kogoś jeszcze może dziwić dlaczego w XX wieku nacjonalizm z radością podał rękę socjalizmowi?

"Tylko państwo nas uratuje"

Ktoś kto się nazywa Baron Lord Robert Jacob Alexander Skidelsky po prostu musi mieć rację.

Czy ruch mieszczański musi być polityczny?

Czy obywatelska aktywność może być apolityczna? Moim zdaniem może być, ale właśnie się dowiedziałem, że będzie wtedy "miejską burżuazją".

Minister finansów czempionem polskiej sztuki legislacyjnej

Ministerstwo Finansów postanowiło pokazać gdzie dokładnie ma zasady dobrej legislacyjnej promowane obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I z pewnością nie jest to jego ostatnie słowo!

Smog jako problem cywilizacyjny

Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne nowego programu ochrony powietrza w Małopolsce, do których również zgłosiłem uwagi.

Syndicate content