PIIT chciałby europejskiego internetu za "żelazną kurtyną"?

Z cyklu historycznego "jak budowano «żelazną kurtynę»". Z tym mi się przynajmniej kojarzy propozycja PIIT umieszczenia europejskiego internetu "w intranecie z kontrolowanym wejściem/wyjściem".

Ściągnąć Facebooka do Europy

GIODO w wywiadzie poświęconym ochronie prywatności w Internecie dotarł do istoty tego, na czym polega konkurencyjność w warunkach globalnych. Choć zapewne nie są to wnioski, które ucieszą europejskiego ustawodawcę.

Koszty doręczeń przesyłek sądowych

Roczny koszt przesyłania wezwań i zawiadomień sądowych wynosi ponad 250 mln zł. Nowe rozporządzenie, jeśli wejdzie w życie, może i poprawić efektywność doręczeń i obniżyć koszty.

Opór administracji wobec reform

To nie jest pierwszy przypadek kiedy administracja publiczna staje okoniem wobec prób przywrócenia jej charakteru służby publicznej, zamiast preferowanej przez nią roli demiurga.

Czyje są pieniądze w OFE?

Minister Boni protestował dzisiaj przeciwko nazywaniu pieniędzy zgromadzonych w OFE "pieniędzmi publicznymi". Według niego są to prywatne środki płatników składek. Ministrowi warto zatem przypomnieć wyrok SN z 2008 roku, który mówi rzecz dokładnie przeciwną.

ZUS i architektura korporacyjna

ZUS zapowiedział właśnie, że rozpoczyna badanie satysfakcji klientów, które ma być pierwszym krokiem w modernizacji urzędu. Dobry przykład warto chwalić, nawet jeśli nadal jest to zapowiedź w czasie przyszłym.

Kolejna diagnoza stanu polskiej nauki

Przypadkowo zbiegły się w czasie dwie analizy stanu nauki polskiej - jedna empiryczna, druga analityczna. Z obu wynika właściwie to samo.

Czy ciepło zabija bardziej?

Czwarty raport roczny (AR4) IPCC jest przytaczany jako główne źródło obiektywnej i naukowej opinii na temat ocieplenia klimatu. Jedna jego lektura pozostawia wrażenie, że nawet przy pomocy naukowych faktów można skonstruować raport stronniczy jeśli tylko traktuje się je selektywnie.

Handel emisjami rzeczywiście tworzy nową ekonomię

Według aktywistów ekologicznych kreowane przez państwo rynki np. handlu emisjami przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy. Teraz mamy dowód, że tak jest w istocie.

Ustawodawca jak chorągiewka na wietrze

W 2009 roku ustawodawca odstąpił od karania osób jeżdżących po pijaku na nartach, teraz chce ten zakaz przywrócić. Do tego chce utrudnić ratownikom górskim znalezienie pracy, a mając najwyraźniej za dużo etatów w policji zwiększyć ilość patroli plątających się po stokach narciarskich.

Syndicate content