Urzędnikom i ustawodawcy zawdzięczamy utratę 100 mln euro

Komisja Europejska cofnęła finansowanie dla aplikacji "Syriusz" z powodu nieprawidłowości przy zamówieniu systemu. Rząd, poza zwrotem 50 mln dofinansowania, może jeszcze dostać karę w wysokości 70 mln zł.

Innowacyjność po polsku

Niewydolność administracji publicznej skutkuje tworzeniem komercyjnych usług, które starają się ją rekompensować. Czy rząd właśnie to miał na myśli gdy mówił o wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości?

Fiskalna sprawiedliwość społeczna

Nigdzie indziej jak w podejściu Ministerstwa Finansów do podatku VAT widać, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Neutralny punkt widzenia w ekspertyzach energetyki jądrowej

Czym się różni eksperyza od publicystyki? Tym, że autor nie stara się przekonać czytelnika do żadnej z tez, a jedynie prezentuje je w sposób możliwie bezstronny.

Podatki od podatków czyli ulga mieszkaniowa

Maciej Samcik poruszył ciekawy problem polskiego prawa podatkowego, a konkretnie mnogości interpretacji dotyczących ulgi mieszkaniowej. I to o czym pisze Maciej jest tylko wierzchołkiem góry lodowej...

Formularz i formularz

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt nowego formularza wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG-1). To dobry materiał demonstracyjny jak nie należy projektować formularzy urzędowych.

Autonomia ministerstw a resortowość

W ostatniej wypowiedzi prasowej przedstawicial Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) pojawiła się ciekawa teza na temat autonomii ministerstw i ogólniej resortowości.

Oderwani od piwa i pornosów

Smakowitym komentarzem uraczył internautów Karol Jakubowicz, szef doradców KRITT i autor "Strategii regulacyjnej KRITT na lata 2011-2013", a także doktor medioznawca.

Dostęp do informacji publicznej i re-use - nowelizacja

Do konsultacji zostały wystawione założenia do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, poruszające dwa istotne z punktu widzenia obywateli tematy.

Urzędniku, pisz zrozumiale

Na marginesie dyskusji o uzasadnieniu ustawy medialnej chciałbym zaapelować do urzędników by poniechali w swoich wypowiedziach osobliwej nowomowy i przerostu formu nad treścią.

Syndicate content