Prezydent tworzy miejsca pracy

Taki prezydent Chile to ma nielekko. Dział Zagraniczny opublikował artykuł Skok bez spadochronu, w którym tak m.in. wyjaśnia przyczyny spadku popularności prezydenta Sebastiána Piñery:

"Nie kwalifikuje się do rozliczenia świadczenia specjalistycznego"

Poruszając ostatnio temat języka urzędowego i języka jakim pisane jest prawo nie mogę nie zacytować za blogiem Globalny Śmietnik ciekawego przepisu pochodzącego z zarządzenia NFZ.

Wartość informacyjna nowomowy

Prof. Wojciech Cellary, członek Rady Informatyzacji przy MSWiA, przygotował piękną prezentację na temat języka w informatyce. Ale poniższy cytat doskonale pasuje do tzw. języka urzędowego:

Uniwersytet jako wspólnota profesorów

Pracodawcy narzekają na niski poziom absolwentów polskich uczelni, a absolwenci na program studiów. U źródła tego malkontenctwa leży całkowite niezrozumienie roli uczelni.

Nikiel, czyli Julian Simon w praktyce

Zmiany zachodzące obecnie w cenie niklu to doskonała ilustracja jak działa w praktyce teoria Juliana Simona, ekonomisty, który w książce "The Ultimate Resource" obalił katastroficzne przewidywania Klubu Rzymskiego czy Paula R. Ehrlicha.

Stabilność prawa podatkowego w Polsce

W ciągu dwóch i pół roku skarbówka była zmuszona wypłacić kontrolowanym firmom ponad 200 mln odszkodowań, odsetek i zwrotów kosztów sądowych. Z raportu NIK wynika, że zawdzięczamy to przede wszystkim chaotycznej pracy posłów oraz resortu finansów.

Ustawa odpadowa - kolejny popis legislacyjny

Gdyby ktoś potrzebował studium przypadku jak się w Polsce tworzy prawo to warto poczytać historię ustawy o odpadach. Jest to przykład amatorszczyzny i nieodpowiedzialności ustawodawcy o tyle wartościowy, że dostępny w postaci stenogramów.

Biopaliwa - drugie uderzenie

"Zwiększamy udział biokomponentów w oleju napędowym", powiedział wicepremier Waldemar Pawlak, choć powinien był dodać "po to by ceny żywności jeszcze bardziej wzrosły"

Zmiany w zarządzaniu kryzysowym

MSWiA opublikowało projekt założeń zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który pod względem podejścia można uznać za przełomowy.

Urzędowa teoria szacunku

Profesorowi Jackowi Hołówce pod rozwagę oddaję słownikowe definicje słów "powaga" oraz "szacunek" bo w debacie publicznej stały się one fetyszami oderwanymi od oryginalnych znaczeń.

Syndicate content