Łaska pańska na pstrym koni jeździ - tym razem niedosłyszący

Miłościwy regulator jedno prawo rozdaje, drugie odbiera. Tak się właśnie stało z osobami niedosłyszącymi.

Jak NFZ się wyłączył spod ustawy o informatyzacji

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który poświadcza nasze prawo do ubezpieczenia zdrotownego za granicą. Procedura jego uzyskania zajmuje w NFZ jeden dzień ale trzeba im dostarczyć zaświadczenie RMUA.

Nasze drogie samorządy

Firmy budowlane wyliczają koszt zewnętrzny biurokracji w wydawaniu pozwoleń na budowę w przeliczeniu na metr mieszkania.

Koszty zewnętrzne biegunki legislacyjnej

Na posiedzeniu komisji sejmowej poświęconym raportowi NIK krytycznemu wobec systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa pada bardzo ciekawa wypowiedź z pierwszej linii frontu zmagań z biegunką legislacyjną.

Kto zapracuje na prawa nabyte?

Znaczna liczba obywateli demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej postanowiła opuścić go na stałe i płacić podatki gdzie indziej.

Religia i różnorodność etniczna

Dwa ciekawe badania opublikowane w ostatnim czasie — jedno na temat religii, drugie na temat różnorodności etnicznej.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

Przejazd z Krakowa do Wiednia dostarcza niezapomnianej lekcji poglądowej na temat bezpieczeństwa jazdy samochodem w Polsce.

Elektroniczne podręczniki w szkołach — projekt MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało by podręczniki szkolne były publikowane w wersji elektronicznej i papierowej, lub tylko elektronicznej.

Realia służby zdrowia czyli Prokocim

Alert24 opisał dzisiaj "makabryczne warunki" w Szpitalu Onkologicznym w Warszawie. Przed oczami stanęły mi sceny, które niedawno ogladałem w krakowskim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu.

Transfery pieniężne z Unii wracają skąd przyszły

Celnicy zwrócili Komisji Europejskiej 1,6 mln euro dotacji, które otrzymali kilka lat temu w ramach dopłat na dostosowanie Polski do obsługi układu Schengen.

Syndicate content