"Nikt nam nie zgłaszał żadnych problemów" czyli art. 241 kpa

2012-08-21 00:00:00 +0000


Przy okazji Amber Gold dostało się i sądom, i prokuraturze. Na komentarz ze strony sędziego piszącego blog Sub Iudice nie trzeba było długo czekać — opisał on mniej więcej to, o czym pisałem w poprzednim artykule, czyli że sądy nie mają dostępu do Krajowego Rejestru Karnego. A dlaczego nie mają? Minister Gowin już się zdążył w mediach pokajać, że “nie dostrzegł na czas” konieczności udostępnienia KRK sądom rejestrowym. Otóż być może nie dostrzegł, bo nikt mu o tym nie mówił. Albo mówił, ale urzędnicy ministerialni nie uznali tego za ważne, tak jak rok temu urzędnicy resortu zdrowia nie uznali za ważne udostępnienia lekarzom wykazu ubezpieczonych.

Nie od dziś polski sektor publiczny ma problem z obiegiem informacji zwrotnych na temat efektywności różnych procedur — dominuje tutaj myślenie z czasów PRL. Urzędnikom “nie wypada” zgłaszać problemów z przepisami i procedurami, bo podważałoby to “autorytet” ich autorów. Albo dowodziło, że jednostka wykonująca głupie przepisy “nie umie sobie poradzić” — czyli w praktyce nagiąć prawo albo statystyki.

Wszystkim pracownikom urzędów i sądów żalącym na brak dostępu do różnych baz i rejestrów (czy dowolne inne mankamenty obowiązujących procedur) chciałbym przypomnieć o art. 241 kpa, który daje każdemu obywatelowi prawo do składania wniosków w sprawach “ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”.

Polacy doskonale dostrzegają i diagnozują problemy, natomiast mają poważny problem z ich raportowaniem do organów, które mogą cokolwiek zmienić. Chętnie za to opisują je w komentarzach pod artykułami, na Facebooku, na blogach — czyli dokładnie tam, gdzie poza biciem piany nic one nie zmienią. Ale do ministerstwa nie napiszą nawet maila no bo jak to tak — Kowalski do ministra, miętosząc czapkę w rękach…

Sam wielokrotnie korzystałem z art. 241 kpa (prawie zawsze przez ePUAP), głównie jako klient urzędów, ale wydaje mi się, że w takich sprawach jak opisane powyżej to właśnie pracownicy urzędów powinni z niego najczęściej korzystać. Głównie dlatego, że najlepiej widzą niedostatki obowiązujących przepisów oraz praktyki ich stosowania.

Art. 241 kpa ma jeszcze taką zaletę, że adresat musi się do wniosku odnieść, co utrudnia późniejsze stosowanie argumentu, że “nikt nam nie zgłaszał problemów”.

Poradnik — jak korzystać z art. 241?

Na wniosek Czytelnika — krótki poradnik jak złożyć wniosek w trybie art. 241.

  1. Forma wniosku — wniosek kierowany do urzędu, od którego oczekujemy odpowiedzi powinien zawierać nasze imię, nazwisko i adres korespondencyjny (pocztowy) oraz nazwę adresata — czyli po prostu urzędu, ministerstwa czy spółki komunalnej. Jeśli znamy konkretny departament, do którego kierujemy swoje uwagi to też można go podać.
  2. Treść wniosku — nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych. Należy jedynie powołać się na odpowiedni przepis, na przykład tak: "W trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego pozwalam sobie przekazać wniosek w sprawie...". Następnie przechodzimy do meritum — w tonie rzeczowym, nienapastliwym, bez dygresji i dywagacji (większość moich wniosków mieści się na jednej stronie A4), za to z odnośnikami do źródeł informacji.
  3. Przesłanie wniosku — wniosek można przesłać po prostu listem poleconym. Można go też wysłać przez ePUAP, podpisując Profilem Zaufanym (ja od paru lat komunikuję się z urzędami wyłącznie przez ePUAP). </ol> Nagłówek przykładowego wniosku można zobaczyć poniżej:
    Wysłanie wniosku przez ePUAP jest o tyle łatwiejsze, że generator wniosków połowę roboty załatwi za nas (pola z danymi osobowymi itd), a na koniec dołoży następującą magiczną formułkę, która powinna w teorii sprawić, że odpowiedź również otrzymamy przez ePUAP:
    Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).