Konferencja „Wiedza - władza! Aktywne informowanie - doświadczenia i perspektywy”

2010-09-08 00:00:00 +0000


Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji publicznej zaprasza na konferencję “Wiedza - władza”. Termin konferencji zbiega się z pracami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącymi wdrożenia Dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, co znacząco wpłynie na kształt nowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Konferencja będzie okazją do zapoznania się z proponowanymi przez Ministerstwo rozwiązaniami, a także do zabrania głosu i zaprezentowania swojej opinii w tej ważnej sprawie.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, 28 września 2010 roku, w godzinach 10:00 - 14:00, w sali im. J. Turowicza w siedzibie Fundacji im. S. Batorego ul. Sapieżyńska 10a.

http://informacjapubliczna.org.pl/25,347,konferencja_wiedza__wladza__aktywne_informowanie__doswiadczenia_i_perspektywy.html