Konferencja "Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym"

2010-09-15 00:00:00 +0000


30 września br. w Warszawie od godz. 10.00, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowa 79 (sala nr 300) odbędzie się konferencja “Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym”. Konferencja organizowana jest przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania, w ramach projektu “Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne”, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a w szczególności do urzędników odpowiedzialnych za informatyzację, w tym również specjalistów ds. przetargów i pracowników działów informatycznych.

Celem konferencji jest wielostronne naświetlenie problemów związanych z informatyzacją państwa i związaną z tym budową społeczeństwa informacyjnego - w aspektach technologicznych, społecznych, finansowych, prawnych. Prelegentami będą wysokiej klasy specjaliści w dziedzinach prawa i informatyki, praktycy z dużym doświadczeniem z dziedziny wdrożeń oprogramowania dla administracji, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wystąpią również przedstawiciele centralnych urzędów administracji publicznej.

Strona konferencji: http://pppit.org.pl/?s=16