Cukrowe kuleczki czyli racjonalno-naukowa Rada Europy

2009-03-17 00:00:00 +0000


Polskie i europejskie prawo farmaceutyczne jest oparte na światopoglądzie racjonalno-naukowym. Polska ustawa nakłada na producentów leków wymóg dokumentowania skuteczności terapeutycznej jako warunek dopuszczenia do obrotu w kraju. Zezwolenie może być cofnięte, jeśli produkt nie wykazuje wystarczającej skuteczności.

Brzmi rozsądnie - lek musi nie tylko szkodzić, ale powinien także mieć udowodnioną skuteczność. W przeciwnym razie nie powinien być traktowany jako lek, tylko jako suplement diety i niech zjada go każdy kto ma ochotę, ale niech nie oczekuje od niego udowodnionego działania leczniczego.

Być może trudno jest znaleźć badania dowodzące skuteczności homeopatiii, które spełniają wymogi współczesnej farmacji, bo dla tych leków uczyniono w ustawie wyjątek:

Produkty lecznicze homeopatyczne, określone w ust. 1 i 4, nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej. (art. 21, ust. 7)

Jak się zatem wydaje, na pudełku leku homeopatycznego można napisać cokolwiek i nie trzeba tego udowadniać, podczas gdy tabletki z suszonego czosnku muszą być zaopatrzone w komplet badań wykazujących ich skuteczność w badaniach klinicznych.

Niekonsekwencję tę zauważają  lekarzeoraz Naczelna Izba Lekarska. Ale polskie urzędy zasłaniają się prawem europejskim. Istotnie, motorem wspierającym uznawanie produktu o statusie placebo za leki wydaje się być Rada Europy, sprawująca pieczę nad Farmakopeą Europejską (EDQM). W ramach Rady wiele dyskusuje się nad jakością produkcji rozcieńczonej wody sprzedawanej jako lek, ale mało na temat ich skuteczności klinicznej.

Uprawniony wydaje się wniosek, że jest to wynik silnego lobby producentów pseudonaukowych lekówEuropejski rynek homeopatiito prawie 1 miliard euro rocznie i rośnie on wprost proporcjonalnie do rozpowszechnienia deklarowanego racjonalizmu i neutralności światopoglądowej.

Trudno się więc dziwić, że poza Radą Europy w promowanie placebo angażuje się Parlament Europejski wspierając "Europejski Dzień Homeopatii" (proszę uważnie przeczytać przedstawione w tej reklamie argumenty i statystyki). W obronę leków homeopatycznych angażował się także wiceminister zdrowia, co zostało natychmiast wykorzystane przez firmy PR pracujące dla producentów leków. Producenci zrzeszeni w Izbie Gospodarczej Farmacja Polska sięgnęli wreszcie po proces sądowy wobec krytyka skuteczności homeopatii prof. Andrzejai Gregosiewicza (zarzut oddalony w drugiej instancji).