Wypełnij ankietę KE w sprawie informacji publicznej

Komisja Europejska zaprasza do wypełnienia ankiety w sprawie dyrektywy o ponownym użyciu informacji publicznej 2003/98/EC (PSI Directive).

Opinie zebrane w ankiecie zostaną wykorzystane w debacie na temat nowelizacji dyrektywy.

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010