Rosyjski rejestr stron i usług niepożądanych

Projekt nr 89417-6 czyli nowelizacja rosyjskiej ustawy o informacji może skutkować wprowadzeniem cenzury prewencyjnej w Federacji Rosyjskiej. Protestuje przeciwko niemu między innymi rosyjskojęzyczna Wikipedia.

Projekt nowelizacji przewiduje między innymi:

 • Każda strona w sieci ma być oznakowana jedną z pięciu kategorii wiekowych (rozporządzenie "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")
 • Karalne będzie niestosowanie przez operatorów sieci środków technicznych i organizacyjnych blokujących treści szkodliwe w Internecie "w miejscach dostępnych dla dzieci" — prawdopodobnie chodzi tutaj o kafejki internetowe, kluby, szkoły itd.
 • Największe zmiany wprowadza rozporządzenie "o informacji, technologiach informacyjnych i ochronie informacji" ("Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), które wprowadza odpowiednik polskiego Rejestru stron i usług niepożądanych (RSiUN). Rosyjski wariant nosiłby nazwę "rejestru stron (...) zawierających informacje (...) zabronione w FR" ("Единый реестр доменных имен и (или) универсальных указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации"). Projekt wymienia następujące tematy podlegające blokowaniu:
  • dziecięca pornografia,
  • propaganda używania narkotyków i psychotropów oraz ich prekursorów,
  • informacje "skłaniające dzieci do działań szkodzących ich zdrowiu, życiu lub do samobójstwa",
  • dowolna inna informacja, której rozpowszechnianie jest w Rosji zabronione wyrokiem sądu.

Projekt został w Rosji szeroko skrytykowany z dokładnie tych samych powodów co polski RSiUN dwa lata temu:

 • szeroka i elastyczna definicja blokowanych sprzyja nadużywaniu blokady w celu walki politycznej i ograniczania krytyki władz,
 • ignorowanie globalnego charakteru sieci Internet — moja strona na przykład nie podlega jurysdykcji rosyjskiej, w związku z czym nie będzie oznakowana "kategorią wiekową" zgodną z przepisami rosyjskimi,
 • techniczna nieskuteczność takiej formy blokowania treści niepożądanych przy ogromnych kosztach społecznych i zagrożeniu dla wolności obywatelskich.

Dodatkowo rosyjska Wikimedia pisze wprost o zagrożeniu tamtejszą "praktyką stosowania prawa". Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że oznacza to po prostu bezprawie sankcjonowane przez instytucje publiczne oraz blokowanie, przewlekłość oraz bezczynność w zakresie stosowania środków odwoławczych na skalę trudną do wyobrażenia nawet w Polsce. Warto tutaj dodać, że w styczniu 2012 prawie 27% wszystkich skarg złożonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pochodziło z Rosji (z Polski – 4%).

Więcej informacji: