Państwo i prawo

Koszty doręczeń przesyłek sądowych

Roczny koszt przesyłania wezwań i zawiadomień sądowych wynosi ponad 250 mln zł. Nowe rozporządzenie, jeśli wejdzie w życie, może i poprawić efektywność doręczeń i obniżyć koszty.

Opór administracji wobec reform

To nie jest pierwszy przypadek kiedy administracja publiczna staje okoniem wobec prób przywrócenia jej charakteru służby publicznej, zamiast preferowanej przez nią roli demiurga.

Czyje są pieniądze w OFE?

Minister Boni protestował dzisiaj przeciwko nazywaniu pieniędzy zgromadzonych w OFE "pieniędzmi publicznymi". Według niego są to prywatne środki płatników składek. Ministrowi warto zatem przypomnieć wyrok SN z 2008 roku, który mówi rzecz dokładnie przeciwną.

ZUS i architektura korporacyjna

ZUS zapowiedział właśnie, że rozpoczyna badanie satysfakcji klientów, które ma być pierwszym krokiem w modernizacji urzędu. Dobry przykład warto chwalić, nawet jeśli nadal jest to zapowiedź w czasie przyszłym.

Ustawodawca jak chorągiewka na wietrze

W 2009 roku ustawodawca odstąpił od karania osób jeżdżących po pijaku na nartach, teraz chce ten zakaz przywrócić. Do tego chce utrudnić ratownikom górskim znalezienie pracy, a mając najwyraźniej za dużo etatów w policji zwiększyć ilość patroli plątających się po stokach narciarskich.

ZUS i PIP przełamują resortowość

ZUS i PIP poinformowały o nawiązaniu współpracy w zakresie walki z szarą strefą. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale trzeba odnotować to doniosłe zjawisko gdy dwa księstwa zaczynają ze sobą współpracować zupełnie tak, jakby stanowiły organy tego samego państwa.

Praktyka polskiej legislacji - dopalacze

Mamy właśnie niepowtarzalną okazję obserwować kolejny cyrk legislacyjny - po ustawie hazardowej - tym razem z dopalaczami. Polscy politycy latami potrafią latami ignorować rzeczywiste problemy po to, by w wyniku jakichś przypadkowych zdarzeń obudzić się i w euforii tłuc przepisy tragicznej jakości.

Obciążenia podatkowe w Polsce

Krótki komentarz do szacunków Trystero dotyczących obciążeń podatkowych w Polsce.

Liberalizm, gospodarka i konkurencja systemów politycznych

W poszechnej świadomości istnieje przekonanie, że polityka wpływa na gospodarkę i każdy potrafi wymienić przypadki, kiedy konkretne decyzje polityczne skutkują konkretnymi zmianami w gospodarce. Zespół ekonomistów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego próbuje ten wpływ zmierzyć.

Policyjni narciarze i zaginięcia osób

Kolejny ciekawy problem z zakresu radosnej legislacji, hierarchii wartości i alokacji zasobów w sektorze publicznym. Policjant pójdzie po pierwsze tam, gdzie mu każe ustawodawca. Czy więc policjant powinien bardziej szukać osób zaginionych czy też bardziej tropić pijanych rowerzystów i narciarzy?

Syndicate content