Państwo i prawo

Trop z NFZ prowadzi do ZUS

Czyli dlaczego tysiące Polaków muszą nadal przynosić do NFZ zaświadczenia o opłaceniu składek zdrowotnych, pomimo że instytucja ta jest odbiorcą tychże i operatorem Centralnego Rejestru Ubezpieczonych?

Łaska pańska na pstrym koni jeździ - tym razem niedosłyszący

Miłościwy regulator jedno prawo rozdaje, drugie odbiera. Tak się właśnie stało z osobami niedosłyszącymi.

Jak NFZ się wyłączył spod ustawy o informatyzacji

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który poświadcza nasze prawo do ubezpieczenia zdrotownego za granicą. Procedura jego uzyskania zajmuje w NFZ jeden dzień ale trzeba im dostarczyć zaświadczenie RMUA.

Koszty zewnętrzne biegunki legislacyjnej

Na posiedzeniu komisji sejmowej poświęconym raportowi NIK krytycznemu wobec systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa pada bardzo ciekawa wypowiedź z pierwszej linii frontu zmagań z biegunką legislacyjną.

"Nie kwalifikuje się do rozliczenia świadczenia specjalistycznego"

Poruszając ostatnio temat języka urzędowego i języka jakim pisane jest prawo nie mogę nie zacytować za blogiem Globalny Śmietnik ciekawego przepisu pochodzącego z zarządzenia NFZ.

Stabilność prawa podatkowego w Polsce

W ciągu dwóch i pół roku skarbówka była zmuszona wypłacić kontrolowanym firmom ponad 200 mln odszkodowań, odsetek i zwrotów kosztów sądowych. Z raportu NIK wynika, że zawdzięczamy to przede wszystkim chaotycznej pracy posłów oraz resortu finansów.

Ustawa odpadowa - kolejny popis legislacyjny

Gdyby ktoś potrzebował studium przypadku jak się w Polsce tworzy prawo to warto poczytać historię ustawy o odpadach. Jest to przykład amatorszczyzny i nieodpowiedzialności ustawodawcy o tyle wartościowy, że dostępny w postaci stenogramów.

Zmiany w zarządzaniu kryzysowym

MSWiA opublikowało projekt założeń zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który pod względem podejścia można uznać za przełomowy.

Fiskalna sprawiedliwość społeczna

Nigdzie indziej jak w podejściu Ministerstwa Finansów do podatku VAT widać, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Podatki od podatków czyli ulga mieszkaniowa

Maciej Samcik poruszył ciekawy problem polskiego prawa podatkowego, a konkretnie mnogości interpretacji dotyczących ulgi mieszkaniowej. I to o czym pisze Maciej jest tylko wierzchołkiem góry lodowej...

Syndicate content