Państwo i prawo

Cukrowe kuleczki czyli racjonalno-naukowa Rada Europy

Polskie i europejskie prawo farmaceutyczne jest oparte na światopoglądzie racjonalno-naukowym. Polska ustawa nakłada na producentów leków wymóg dokumentowania skuteczności terapeutycznej jako warunek dopuszczenia do obrotu w kraju. Zezwolenie może być cofnięte, jeśli produkt nie wykazuje wystarczającej skuteczności.

Rejestr Usług Medycznych jako symbol impotencji państwa

Krótka historia budowy polskiego Rejestru Usług Medycznych od 1996 do 2008 roku.

Syndicate content