10 lutego debata "Blokowanie stron internetowych – rok po: początek cenzury czy odpowiedź na realne zagrożenia?"

2011-02-03 00:00:00 +0000


10 lutego (czwartek) w godz. 12.00-14.00 zapraszamy na debatę: „Blokowanie stron internetowych – rok po: początek cenzury czy odpowiedź na realne zagrożenia?” Miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Warszawa, ul. Długa 26)

W styczniu rozpoczęliśmy akcję pod hasłem „napisz pięć tez!”, w której zachęcaliśmy do zabierania głosu na temat tego, czy blokowanie stron internetowych to dobry środek w walce z pornografią dziecięcą.

Zapowiadaliśmy, że ta dyskusja znajdzie swój finał w formie debaty publicznej z udziałem osób reprezentujących różne poglądy na temat sensowności i dopuszczalności blokowania sieci. Materializacją tych zapowiedzi jest nadchodząca debata.

Udział w panelu wezmą:

Mirosław Maj (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń) Katarzyna Szymielewicz (Fundacja Panoptykon) Jakub Śpiewak (Fundacja Kidprotect.pl) Agnieszka Wrzesień (Fundacja Dzieci Niczyje)

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawi stanowisko polskiego rządu w sprawie unijnego projektu wprowadzenia blokowania stron internetowych.

Argumenty wszystkich stron oceni i podsumuje Rzecznik Praw Obywatelskich, która zgodziła się przyjąć rolę arbitra.

Ważnym elementem spotkania będzie otwarta dyskusja z publicznością. Swój udział już potwierdzili m.in. przedstawiciele: Fundacji Nowoczesna Polska, Stowarzyszenia ISOC Polska, Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Publicznego im. Jana Karskiego, Komendy Głównej Policji.

Zgłoszenia udziału w debacie prosimy wysyłać na adres fundacja@panoptykon.org do 8 lutego 2010 r.

Osoby, które chciałyby zabrać głos w trakcie dyskusji i przedstawić swoje stanowisko, prosimy o przesyłanie odpowiedniej informacji na adres: fundacja@panoptykon.org.